Kod Tanım Renk Poşet/Koli Koli Kg Koli m3 Fiyat
Y1320 Tahpur Ayak 16 cm Krom 150 102,000
Y1320-1 Tahpur Ayak 16 cm Siyah 150 102,000
Y1320-2 Tahpur Ayak 16 cm Altın 150 107,000
Y1321 Tahpur Ayak 21 cm Krom 100 134,000
Y1321-1 Tahpur Ayak 21 cm Siyah 100 134,000
Y1321-2 Tahpur Ayak 21 cm Altın 100 139,000
Y1322 Tahpur Ayak 24 cm Altın 80 163,000
Y1322-1 Tahpur Ayak 24 cm Altın 80 163,000
Y1322-2 Tahpur Ayak 24 cm Altın 80 168,000