Çember Süs

Kod Tanım Renk Kutu/Koli Koli Kg Koli m3 Fiyat R3870 Çember Süs Krom 50/300 0,034 12,200 R3870-1 Çember Süs A.Bakır 50/300 0,034 12,200 R3870-2 Çember Süs A.Sarı 50/300 0,034 12,200 R3870-3 Çember Süs Siyah 50/300 0,034 12,300 R3870-4 Çember Süs Füme 50/300 0,034 13,400 R3870-5 Çember Süs Rose 50/300 0,034 13,400 R3870-6 Çember Süs Altın…

İbiza

Kod Tanım Renk Kutu/Koli Koli Kg Koli m3 Fiyat R3850 İbiza Kulp 128 mm Krom 50/300 0,034 9,400 R3850-1 İbiza Kulp 128 mm A.Bakır 50/300 0,034 11,000 R3850-2 İbiza Kulp 128 mm A.Sarı 50/300 0,034 11,000 R3850-3 İbiza Kulp 128 mm Siyah 50/300 0,034 9,900 R3850-4 İbiza Kulp 128 mm Beyaz 50/300 0,034 9,900 R3850-5…

Çember Kulp

Kod Tanım Renk Kutu/Koli Koli Kg Koli m3 Fiyat R3860 Çember Kulp Krom 50/300 0,034 6,200 R3860-1 Çember Kulp A.Bakır 50/300 0,034 6,200 R3860-2 Çember Kulp A.Sarı 50/300 0,034 6,200 R3860-3 Çember Kulp Siyah 50/300 0,034 9,300 R3860-4 Çember Kulp Füme 50/300 0,034 6,200 R3860-5 Çember Kulp Rose 50/300 0,034 6,200 R3860-6 Çember Kulp Altın…

Zenit

Kod Tanım Renk Kutu/Koli Koli Kg Koli m3 Fiyat R4000 Zenit Kulp 160 mm Krom 25/150 0,034 25,500 R4000-1 Zenit Kulp 160 mm Siyah 25/150 0,034 23,000 R4000-2 Zenit Kulp 160 mm Beyaz 25/150 0,034 23,000 R4000-3 Zenit Kulp 160 mm Altın 25/150 0,034 28,000 R4005 Zenit Kulp 224 mm Krom 25/150 0,034 32,800 R4005-1…

Hermes

Kod Tanım Renk Kutu/Koli Koli Kg Koli m3 Fiyat R3995 Hermes Kulp 96 mm Krom 20/120 0,034 28,000 R3995-1 Hermes Kulp 96 mm A.Bakır 20/120 0,034 28,000 R3995-2 Hermes Kulp 96 mm A.Sarı 20/120 0,034 28,000 R3995-3 Hermes Kulp 96 mm Siyah 20/120 0,034 24,400 R3995-4 Hermes Kulp 96 mm Altın 20/120 0,034 31,500

Alba

Kod Tanım Renk Kutu/Koli Koli Kg Koli m3 Fiyat R3980 Alba Kulp 128 mm Krom 50/300 0,034 8,800 R3980-1 Alba Kulp 128 mm A.Bakır 50/300 0,034 8,800 R3980-2 Alba Kulp 128 mm A.Sarı 50/300 0,034 8,800 R3980-3 Alba Kulp 128 mm Siyah 50/300 0,034 8,200 R3980-4 Alba Kulp 128 mm Altın 50/300 0,034 10,500 R3985…

Vezir

Kod Tanım Renk Kutu/Koli Koli Kg Koli m3 Fiyat R3845 Vezir Kulp 128 mm Krom 20/120 0,034 25,500 R3845-1 Vezir Kulp 128 mm A.Bakır 20/120 0,034 28,000 R3845-2 Vezir Kulp 128 mm A.Sarı 20/120 0,034 28,000 R3845-3 Vezir Kulp 128 mm Siyah 20/120 0,034 25,500 R3845-4 Vezir Kulp 128 mm Beyaz 20/120 0,034 25,500 R3845-5…

Varna

Kod Tanım Renk Kutu/Koli Koli Kg Koli m3 Fiyat R3835 Varna Kulp 96 mm Krom 75/450 0,034 9,200 R3835-1 Varna Kulp 96 mm A.Bakır 75/450 0,034 10,500 R3835-2 Varna Kulp 96 mm A.Sarı 75/450 0,034 10,500 R3835-3 Varna Kulp 96 mm Siyah 75/450 0,034 9,200 R3835-4 Varna Kulp 96 mm Füme 75/450 0,034 10,500 R3835-5…

Viyana

Kod Tanım Renk Kutu/Koli Koli Kg Koli m3 Fiyat R3825 Viyana Kulp 128 mm Krom 75/450 0,034 8,000 R3825-1 Viyana Kulp 128 mm A.Bakır 75/450 0,034 9,200 R3825-2 Viyana Kulp 128 mm A.Sarı 75/450 0,034 9,200 R3825-3 Viyana Kulp 128 mm Siyah 75/450 0,034 8,000 R3825-4 Viyana Kulp 128 mm Altın 75/450 0,034 9,200 R3830…

Vira

Kod Tanım Renk Kutu/Koli Koli Kg Koli m3 Fiyat R3815 Vira Kulp 96 mm Krom 100/600 0,034 5,600 R3815-1 Vira Kulp 96 mm A.Bakır 100/600 0,034 6,200 R3815-2 Vira Kulp 96 mm A.Sarı 100/600 0,034 6,200 R3815-3 Vira Kulp 96 mm Siyah 100/600 0,034 5,600 R3815-4 Vira Kulp 96 mm Altın 100/600 0,034 6,800 R3820…